For reservations call: +31630996522

Veelgestelde vragen

Informatie over de Havana

NB: u kunt ook uw zoekterm invullen bovenin uw scherm.

Enkele mensen van onze groep eten vegetarisch of hebben bepaalde dieetwensen. Kunnen jullie daarmee uit de voeten?
We hebben een ruime ervaring met het omgaan met eet- en dieetwensen. Of het nou om vegetarische gasten gaat of om een dieet dat om lactosevrij, glutenvrij of pindavrij voedsel vraagt: geeft u ruim tevoren aan wat er nodig is en wij zorgen ervoor.

Rolstoel toegankelijk?
Nee. De Havana heeft door een tamelijk diepe kuip een enigszins beperkte toegankelijkheid voor mensen die moeilijk ter been zijn. Gasten moeten zelfstandig enkele grote treden af kunnen lopen en verder goed ter been zijn. Bij twijfel adviseren we u om eerst met ons te overleggen.

Kan de fiets mee?
In overleg.

Wat doen we bij regen?
Loungeschip Havana is een all-weather schip, maar er zijn natuurlijk grenzen. Slechts bij zeer slechte weersomstandigheden (zoals bij een weeralarm, code oranje/rood) kunnen we in overleg besluiten om een vaartocht af te gelasten. In dit geval brengen wij geen annuleringskosten in rekening. In overleg kunnen we dan een nieuwe datum bepalen. Het zitgedeelte is zo’n 9 x 3,5 m, verdeeld over een bar en een lounge. De Havana heeft een transparante overkapping. In het voorjaar en najaar zorgt dat ervoor dat het aan boord al snel behaaglijk is. Met een beetje zon, scheelt het al snel 10 graden met buiten. In de zomer is het schip bijna helemaal open.

Kunnen jullie bij een losse rondvaart voor (gekoelde) drankjes en een hapje zorgen?
Jazeker, dat kan. U moet het wel even van tevoren aangeven, omdat de bar per vaart wordt gevuld.

Kan ik pinnen aan boord?
U kunt aan boord uitsluitend contant betalen.

Kunnen we zelf drank en hapjes meenemen aan boord?
Wanneer u alleen de Havana Charter boekt, mag dat in principe wel, echter geen sterke drank. Wel brengen we kurkengeld in rekening. Wanneer u zelf voor een hapje en drankje zorgt, moet u bovendien zelf alle benodigdheden meenemen, zoals glazen, borden, etc.
Het is niet toegestaan aan boord zelf te koken/bakken met eigen gasbranders en/of barbecues. We verwachten ook dat u na afloop alles weer opruimt en meeneemt. Alleen plastic afval mag aan boord achterblijven, in de daarvoor bestemde afvalzakken.

Is er muziek aan boord?
Ja, volop! Ook kunt u eigen mp3 speler aansluiten op onze installatie.

Waar stappen we op en af?
De Havana vaart vanaf een drijvende steiger aan de IJsselkade, zo’n 100m bovenstrooms van de stadsbrug. Dat is t.h.v. IJsselkade 38, in het verlengde van de Koldenhovensteeg

Hoeveel is de toeslag voor op- en afstappen op een plek anders dan de ligplaats?
Wanneer u elders wilt op- en afstappen, geldt een toeslag die de helft is van de charterprijs, d.w.z. €60,- per uur varen om er te komen. Voor Zwolle-Centrum geldt dat de brug die toegang geeft tot het Rodetorenplein tussen 15.45-18.00 gesloten is voor doorvaart.

Kunnen we nog wijzigingen op onze reservering doorgeven?
Een verzoek voor een kleine wijziging op uw reservering (zoals een andere opstapplaats of een extra persoon) kunt u tot 72 uur van tevoren aan ons voorleggen. Voor een losse rondvaart kan dit tot 24 uur voor aanvang van de tocht. We kijken dan graag voor u wat er op dat moment nog mogelijk is.

Annuleringsvoorwaarden?
Annuleren kan kosteloos tot 14 dagen voor de vaardatum. Bij annulering binnen 14 dagen voor de vaartocht bent u, wanneer uw reservering eenmaal is bevestigd, 50% van de totale kosten verschuldigd, binnen 7 dagen 100%. Een (kleine) wijziging in het aantal personen kunt u doorgeven tot 7 dagen voor de tocht, zonder dat u eventuele annuleringskosten verschuldigd bent. Geen annuleringskosten rekenen wij bij zeer slechte weersomstandigheden (zoals bij een weeralarm, code oranje/rood). In overleg kunnen we dan een nieuwe datum bepalen.

Hoe verloopt de betaling van de vaartocht?
Betaling vindt normaliter voorafgaand aan de tocht plaats. Na bevestiging van uw reservering, ontvangt u binnen enkele dagen de factuur, tenzij anders is overeengekomen.

Wat is de minimale groepsgrootte voor een vaartocht?
Er is geen minimum vereist aantal. Voor vrijwel alle vaarten hanteren we echter wel een startprijs, die in de regel overeenkomt met de prijs voor 8 personen. Kom je bijvoorbeeld met maar 4 personen, dan geldt toch de minimumprijs.

Wat is het maximum aantal personen?
Loungeschip Havana is ingericht om met 12 passagiers in groot comfort te kunnen varen. In gevallen waar de Havana niet bedrijfsmatig wordt ingezet, of wanneer de boot ligt afgemeerd, kan ze plaats bieden aan zo’n 30 personen. Wilt u met meer dan 12 personen gaan varen? Informeer dan even naar mogelijke oplossingen.

Is er een toilet aan boord?
Ja.

Kan de hond mee?
De hond kan in overleg mee, mits ie schoon is, van tevoren goed is uitgelaten en geheel voor eigen risico.

Kunnen we onderweg ook zwemmen?
Ja, in overleg kunt u onderweg ook ergens gaan zwemmen. Dit kan en mag niet in de IJssel, maar wel op het Ganzendiep en de Veluwe randmeren (in geval van een dagtocht) en het Reevediep. Wanneer u wilt zwemmen, zullen we echter de kussens uit de lounge verwijderen. Ook zwemt u geheel op eigen risico.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Uw gegevens worden primair gebruikt in het persoonlijk contact tussen u en ons, met name rondom uw vaart. Ze worden in geen geval aan derden verstrekt. Ook sturen we u geen reclame.

Wat gebeurt er met foto’s tijdens de vaart?
Er worden aan boord regelmatig foto’s gemaakt. Deze gebruiken wij soms op onze website en/of op Facebook. Wanneer u hier bezwaar tegen maakt, zullen de foto’s alleen bij de bron worden verwijderd.

Algemene Voorwaarden

Aansprakelijkheid
Rederij Havana kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door Rederij Havana. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de boothuur van de betreffende vaart. Kinderen vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouders.

De schipper is altijd de baas. Hij of zij bepaalt wat er gebeurt. Veiligheid staat altijd voorop.

Betaling en annulering
Betaling vindt voorafgaand aan de vaartocht plaats, tenzij anders overeengekomen. Na uw akkoord op onze offerte ontvangt u van ons een bevestiging van de reservering en binnen enkele dagen de factuur, tenzij anders overeengekomen. Een factuur dient uiterlijk 14 dagen voor de vaartocht betaald te zijn, tenzij u korter dan 14 dagen voor de vaartocht heeft gereserveerd. In dat geval zullen we een contante betaling voorafgaand aan de vaart afspreken, danwel een factuur sturen met een betalingstermijn van ten hoogste 8 dagen.

U kunt een vaart alleen schriftelijk (ook per email) annuleren. Wanneer u annuleert zult u daarvan in alle gevallen van ons een bevestiging per email ontvangen op het mailadres dat u bij ons heeft opgegeven. Bij annulering binnen 14 dagen voor de datum van de vaartocht bent u 50% van de totale kosten verschuldigd. Indien u binnen 7 dagen voor de vaardag wilt annuleren bent u de volledige prijs verschuldigd. Bovenstaande geldt tevens voor vaarten die binnen 14 dagen voor de datum van de vaartocht zijn gereserveerd. Een (kleine) wijziging in het aantal personen kunt u doorgeven tot 7 dagen voor de vaartocht, zonder dat u eventuele annuleringskosten betaalt. In de week voor de tocht ontvangt u dan van ons een credit- of extra factuur. Wanneer er vanwege extreme weersomstandigheden niet kan worden gevaren, rekenen wij geen annuleringskosten. In overleg kunnen we dan een nieuwe datum bepalen.

Wederverhuur
Het is niet toegestaan de boot door te verhuren (wederverhuur) of in welke vorm dan ook commercieel in te zetten voor eigen gewin zonder dat daar uitdrukkelijke toestemming voor is verleend door Rederij Havana.

Wees op tijd
Probeer 15 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn. We kunnen eventuele wachttijd aan het einde meestal niet meer inhalen, dus wachttijd is in principe vaartijd. Indien wij – om wat voor reden dan ook – niet tijdig op de afgesproken tijd en plaats aanwezig zijn, dan zullen we natuurlijk ons best doen om u tegemoet te komen. De vaartijden per vaart zijn bij benadering en kunnen enigszins afwijken als gevolg van o.a. wind, weer, stroming en voorkomende wachttijden bij bruggen en sluizen.

Zorg voor onze omgeving
We zijn dankbaar voor het gebruik van de mooie en afwisselende wateren van Nationaal Landschap IJsseldelta en houden die graag schoon. We verwachten van u dat u daaraan meewerkt, bijvoorbeeld door voor afval gebruik te maken van onze prullenbak aan boord en zeker niets overboord te gooien. Wanneer u per ongeluk toch iets overboord heeft laten vallen, verwachten we dat u dit even meldt bij de schipper.

 

Muziek
Op verzoek kunt u voor muziek eventueel uw eigen MP3 of IPod aansluiten op onze installatie.

Gebruik van alcohol en/of wangedrag
Indien Rederij Havana voor drank zorgt tijdens de tocht, is het niet toegestaan dat er zelf drank aan boord wordt gebracht. Tevens mag er geen drank van boord worden meegenomen aan het einde van de tocht, tenzij het gaat om wijnen die per aangebroken fles zijn verkocht. Personen die reeds onder invloed van alcohol zijn bij aanvang van de tocht, kan de toegang tot de boot worden ontzegd.

Bij wangedrag, al dan niet veroorzaakt door drankgebruik, heeft de schipper het recht de tocht te onderbreken of per direct te beëindigen, zonder restitutie. Bij schade aan de boot of het meubilair tengevolge van wangedrag of roekeloos gedrag, kunnen wij u bovenop de overeengekomen vaarprijs een onkostenvergoeding in rekening brengen. Uiteraard zullen wij dit alleen in uitzonderlijke gevallen doen.

Gebruik van uw e-mailadres
Uw e-mailadres wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt nooit verstrekt aan derden.

 

Gebruik van foto’s
Rederij Havana maakt regelmatig foto’s tijdens de vaarten en ontvangt ook regelmatig foto’s van gasten, die kunnen worden gebruikt voor reclamedoeleinden. Hierop kunt u als gast aan boord te zien zijn. Wanneer u hiertegen op voorhand bezwaar maakt, zullen we geen foto’s publiceren waarop u herkenbaar in beeld bent. Maakt u achteraf bezwaar, dan zullen we op onze website of op social media kanalen gepubliceerde foto’s, alleen bij de bron verwijderen.

Kleine Groepen, Grootse Feesten!

Reserveren